JavaScript Time() Fonksiyonu
Geri Dön

JavaScript Time() Fonksiyonu

Anasayfa
Bazen php de kullandığımız time() fonksiyonun çıktısını javascript de almak isteyebiliriz.Bunun için getTime() fonksiyonu mevcut.Önce time fonksiyonu ne ona değinem.1 ocak 1970 ten bu güne kadar olan zamanı bize saniye cinsinden veren bir fonksiyondur.Bu değer ile zaman işlemleri yapılır.Yani o anki time zamanını alıp başka bir zamanki time zamanını alıp karşılaştırılıp işlemler yapılabilir.

Bize time fonksiyonunu
Math.floor(new Date().getTime() / 1000);

ile alabiliriz.Sondaki 1000 ne bölmemizin sebebi getTime() milisaniye cinsinden hesaplar.

Genel örnek :
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en-US">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>UstaDerslik</title>
</head>
<body>

<script type="text/javascript">
document.write(Math.floor(new Date().getTime() / 1000))
</script>

<br />

<?php echo time(); ?>

</body>
</html>

Yukarıda php ve js ile time değerini aldık.Anasayfa

Tüm Hakları Saklıdır. ©Arleone 2013-UstaDerslik