Javascript Ders-12 Metini Sayıya çevirmek
Geri Dön

Javascript Ders-12 Metini Sayıya çevirmek

Anasayfa
Javascript derslerimize devam ediyoruz.Bu dersimizde parseInt() kodunu işleyeceğiz.Öncelikle işlevinden bahsedelim.Elimizde 2 tırnak içinde bir sayı var diyelim.2 tırnak içinde olduğu için bu stringdir.Yani metindir, matematiksel işlemler yapamayız.ParseInt() bunu sayısal değere çeviriyor.Eğer 5fef gibi metni parseInt içine alırsak bize 5 değerini verir.ParseInt sayısallardan sonraki metinleri kendi siler.

var m="10",m2="10";
m+=10;
alert(m)
m2=parseInt(m2);
m2+=10;
alert(m2)


Şu şekilde basit bir örnek hazırladım.İlk alertın çıktısı 1010 2 sinin ise 20 olacaktır.ParseIntın temel işlevi bu şekildedir.

Benim parseInti en çok kullandığım yer bir objenin değerini çektiğimde 100px gibi bir değer veriyor.ParseInt içine aldığımda dönen değer artık 100 oluyor.

Genel örnek :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset=utf-8 />
<title>UstaDerslik</title>
<script type="text/javascript">
var m=parseInt("8554"),
m2=parseInt("174asdasd"),
m3=parseInt("sdasdasd");
alert(m)
alert(m2)
alert(m3)
</script>
</head>
<body>

</body>
</html>


Burada ilk alertın çıktısı 8554 ikincinin 174 üçüncünün ise NaN değerlerini verecektir.Üçüncüde NaN vermesinin değeri sayı ile başlamıyor olması metnin.Anasayfa

Tüm Hakları Saklıdır. ©Arleone 2013-UstaDerslik