PHP Ders-16 Sayı Yuvarlama (floor - ceil - round)
Geri Dön

PHP Ders-16 Sayı Yuvarlama (floor - ceil - round)

Anasayfa
PHP de bu dersimizde yuvarlama kodlarını görecez.Bu ne işe yarar derseniz küsüratlı sayıları aşağı,yukarı veya nereye yakınsa yuvarlatabiliriz.

1-floor
Bu sayıyı aşağı yuvarlar.Küsüratı ne olursa olsun hep aşağı gider.Hemen bir örnek yapalım.
<?php 
$sayi=floor(10.9);
echo $sayi;
?>


Çıktımız 10 olacaktır.

2-ceil
Ceil ise sayımızı hep yukarı yuvarlar.Yani küsürat ne olursa olsun 1 üstünü alır.Örnek yapalım hemen.

<?php 
$sayi=ceil(10.1);
echo $sayi;
?>


çıktımız 11 olacaktır.

3-round
Round sayı .5 ve üstü ise yukarı yuvarlar.Düşük ise aşağı yuvarlar.Round yakın olana dengeliyo yani.Örnek yapalım hemen.

<?php 
$sayi=round(10.5);
echo $sayi;
?>


Çıktımız 11 olacaktır.

php de sayi yuvarlama bunlarla yapıyoruz.

Genel Örnek :
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en-US">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>cArleone</title>
</head>
<body>

<?php
$sayi=floor(5.1);
$sayi2=ceil(9.8);
$sayi3=round(1.1);
echo $sayi."<br />".$sayi2."<br />".$sayi3;
?>

</body>
</html>


Çıktımız 5-10-1 olacaktır.Anasayfa

Tüm Hakları Saklıdır. ©Arleone 2013-UstaDerslik