PHP Ders-18 Metinde Arama Yapmak
Geri Dön

PHP Ders-18 Metinde Arama Yapmak

Anasayfa
PHP eğitim serimize devam ediyoruz.Bu derste metinde arama yapma işlemlerini görecez.Metinde arama işlemleri kodlama yaparken işimize mutlaka yarayacaktır.2 tane arama kodumuz var.Aslında çok farkları yok.

1-strstr
2-stristr

1-strstr
strstr metinde arama yaparken büyük küçük harfe dikkat eder.Yani site=Site ye eşit olarak kabul etmiyor.Kalıbımıza bakalım.
strstr("Aranan yer","Aranan kelime");
Aramada kelime bulunursa true değeri döndürür.

2-stristr
stristr aramada küçük büyük harfe dikkat etmez.Yani site=SİtE ye eşittir.Kalıba bakalım.
stristr("Aranan yer","Aranan kelime");
Buda kelimeyi buldumu true değeri döndürür.

<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en-US">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>cArleone</title>
</head>
<body>

<?php
$a="kelime aranacak yer. isim carleone";

if(strstr($a,"cArleone")){
echo "strstr de bulundu <br />";
}else{
echo "strstr de bulunmadı <br />";
}

if(stristr($a,"cArLeoNe")){
echo "stristr de bulundu <br />";
}else{
echo "stristr de bulunmadı <br />";
}
?>

</body>
</html>


Yukardakini çıktısı şu şekilde olacaktır.
strstr de bulunmadı
stristr de bulundu

strstrde bulmadığı için false dödü buda if-else de else kısmını çalıştırdı.
stristr bulunduğu için true döndü if kısmı çalıştı.Anasayfa

Tüm Hakları Saklıdır. ©Arleone 2013-UstaDerslik