Sayfa Yenilemeden çoklu Dosya Yükleme Yapımı (php-jquery)
UstaDerslik Soru-Cevap Yararlı Araçlar
arama ikon

bilgi UstaDerslik
Bu uyari kutusudur.
Tamam
Anasayfa
İletişim
Üyeler

Sayfa Yenilemeden çoklu Dosya Yükleme Yapımı (php-jquery)

profil
cArleone
BEĞEN(1)
BEĞENME(0)
GÖRÜNTÜLENME(17347)
RAPOR ET
Bu dersimizde sayfa yenilemeden çoklu resim yüklemeyi göreceğiz.Kullanacağımız yöntem şu.Foruma target verip verileri sayfa yenilemeden yollatırıp target içine yazdığımız iframeye sonuçların gelmesini sağlayacağız.Veri geldikten sonra jquery ile iframeye erişip işlem yapcağız.

Target iframe yöntemiyle ilgili daha fazla bilgi için : http://ustaderslik.com/konu/HTML_Formu_iframeye_Yollamak_(target)

Yapacağımız upload sistemin görüntüsü :
http://ustaderslik.com/resim/ders/uyn3z.png

Canlı görmek için : http://ustaderslik.comxa.com/

İndir : http://ustaderslik.com/dosya/%C3%A7oklu-resim-y%C3%BCkleme-scripti.rar

Yapacağımız sistemde + ya basarak yeni resim yükleme alanı koyuyor.Tabi sınır 5 tane.- ile çıkarıyor.
Şimdi kodlarımıza başlayalım.

index.php
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en-US">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>UstaDerslik-Resim Yükleme</title>
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Covered+By+Your+Grace&subset=latin,latin-ext' rel='stylesheet' type='text/css'>
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="yukle.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="yukle.css" />
</head>
<body>

<div class="ana">
<div class="logo_ana">
<div class="logo"><img src="logo.png" alt="logo" /></div>
<div class="baslik">Resim Yükleme Merkezi</div>
<div class="temiz"></div>
</div>
</div>

<div class="ana" id="i">
<div class="arti">+</div>
<!-- Target vermeyi unutmaayın.Veriyi ajaxla yollar sonuçları belirlediğimiz iframeye yollar. -->
<form action="yukle.php" method="post" enctype="multipart/form-data" id="yukle" target="iframe">
<div class="iler">
<div class="i_ana"> <input type="file" name="resim[]" /> <div class="eksi">-</div> </div>
</div>
<input type="submit" class="buton" value="Yükle" />
</form>
</div>

<div class="ana" id="i" name="sonuc">
</div>

<iframe src="" frameborder="0" id="iframe" name="iframe"></iframe>

</body>
</html>


Şimdi tasarımımıza başlayalım.

yukle.css

/*Tasarım*/
.body{margin:0px;padding:0px;background:#f1f1f1;}
.ana{width:500px;margin:auto;border:1px solid #ddd;margin-top:50px;position:relative;}
.logo_ana{width:600px;height:100px;}
.logo{width:200px;height:100px;float:left;}
.baslik{width:280px;height:30px;margin-top:25px;float:left;padding:10px; font-family:'Covered By Your Grace', cursive;font-size:28px;text-align:center;}

.i_ana{width:490px;height:25px;position:relative;padding:5px;border:1px solid #ddd;margin-bottom:10px;font-size:18px;}
.i_ana input{display:block;width:465px;height:25px;float:left;font-family:'Covered By Your Grace', cursive;font-size:17px;}
.eksi{width:25px;height:25px;float:left;text-align:center;cursor:pointer;background:#d12c69;color:#fff;border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-o-border-radius:5px;font-size:20px;}
.git{width:25px;height:25px;float:left;text-align:center;cursor:pointer;position:absolute;right:0px;top:5px;background:#d12c69;color:#fff;border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-o-border-radius:5px; font-family:'Covered By Your Grace', cursive;font-size:18px;}
.arti{width:35px;height:25px;position:absolute;left:12.5px;top:-12.5px;text-align:center;cursor:pointer;background:#d12c69;color:#fff;border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-o-border-radius:5px;font-size:20px;}
.buton{display:block;border:none;width:125px;height:40px;padding:10px;margin:auto;margin-top:25px;text-align:center;cursor:pointer;background:#d12c69;color:#fff;border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-o-border-radius:5px;font-size:18px;}
.eksi:hover,.arti:hover,.buton:hover{background:#2793e6;}
#i{padding:25px;}

iframe,#i[name=sonuc]{display:none;}
.temiz{clear:both;}

::selection {background: #d12c69 ; color:#fff; }
::-webkit-selection {background: #d12c69; color:#fff;}
::-moz-selection {background: #d12c69; color:#fff;}
::-o-selection {background:#d12c69; color:#fff;}


Tasarımımızıda yaptık.Şimdi js kodlarımıza geçelim.

yukle.js

$(function(){

$("body").on("click",".arti",function(){ //eğer classı arti olana tıklanırsa
var i=$(".eksi").size();//sayfadaki eksi clasına sahip objelerinsayısını al
if(i<5){//eğer eksi sayısı 5 ten az ise
$(".iler").append('<div class="i_ana"> <input type="file" name="resim[]" /> <div class="eksi">-</div> </div>');
//sayfaya bir tane daha file koy
}
});

$("body").on("click",".eksi",function(){//eksiye tıklanırsa
var index=$(this).index(".eksi");//o anki tıklanan eksiyi seçiyoruz
var i=$(".eksi").size();//eksi sayısını alıyoruz.
if(i>1){//eğer 1 den çok eksi var ise
$(".i_ana:eq("+index+")").remove();//tıklanan eksinin içindeki file elemanını siliyoruz.
}
});

$("#yukle").submit(function(){//eğer form gönderilirse.
$("#i[name=sonuc]").html(' <img style="display:block;width:50px;height:50px;margin:auto;" src="loading.gif" alt="loading" /> ').show();
//loading gifini göster
$("#iframe").load(function(){//eğer iframe yüklendiyse
var veri=$(this).contents().find("body").html();//iframenin içeriğini al
$("#i[name=sonuc]").html(veri);//sonuşları ekrana bas
$(".iler").html('<div class="i_ana"> <input type="file" name="resim[]" /> <div class="eksi">-</div> </div>');
//ve sayfadaki fileleri silip yerin 1 tane yeni file koy
})
});

});


Son olarakta php kısmımızı yapalım.

yukle.php

<?php
session_start();
$boyut=1000000;//max dosya boyutu
$tipler=array("image/png","image/jpeg","image/gif","image/pjpeg");//desteklenen dosya türleri
$ds=@count($_FILES["resim"]["name"]);//gönderilen dosya sayısı
if(($ds>5) and ($ds<1)){//eğer en az 1 veya en çok 5 değilse işlem yapma
die('<div class="i_ana" style="border:1px solid red;"> Yükleme miktarını aşıyorsunuz. </div>');
/*
if(isset($_SESSION["sure"])){
$sure=time()-60;
if($_SESSION["sure"]>$sure){
die('<div class="i_ana" style="border:1px solid red;"> 1 Dakikada 1 yükleme yapabilirsiniz. </div>');
}else{
$_SESSION["sure"]=time();
}
}else{
$_SESSION["sure"]=time();
}
*/
//Yukarıdaki kısım yüklemeye süre koymak için. /* */ leri silip aktif edebilirsiniz.1 dakikada 1 kere resim yükletmek için.
}else{
for($i=0;$i<$ds;$i++){//hiçbir sorun yoksa for ile tek tek resimleri alıyoruz.
if(!empty($_FILES["resim"]["name"][$i])){//boş kontrolü
if(in_array($_FILES["resim"]["type"][$i],$tipler)){//tip kontrolü
$isim=substr(md5(rand(0,999999999999)),0,10);//rasgele isim
$uzanti=substr($_FILES["resim"]["name"][$i],-4,4);//uzantıyı alma
if($uzanti==".gif" or $uzanti==".jpg" or $uzanti==".png"){//uzantı kontrolü
if($_FILES["resim"]["size"][$i]>$boyut){//dosya boyutu kontrolü
echo '<div class="i_ana" style="border:1px solid red;"> Boyutu 1 mb tan çok. </div>';
continue;
}else{
$dizin="../resimler/".$isim.$uzanti;//hiç bir sorun yoksa dosyayı upload et
if(move_uploaded_file($_FILES["resim"]["tmp_name"][$i],$dizin)){
echo '<div class="i_ana">http://ustaderslik.comxa.com/'.$dizin.' <a href="'.$dizin.'"><div class="git">>></div></a> </div>';
}
}
}else{
echo '<div class="i_ana" style="border:1px solid red;"> Sadece .gif - .png - .jpg yükleyebilirsiniz. </div>';
continue;
}
}else{
echo '<div class="i_ana" style="border:1px solid red;"> Sadece .gif - .png - .jpg yükleyebilirsiniz. </div>';
continue;
}
}else{
echo '<div class="i_ana" style="border:1px solid red;"> Alan Boş. </div>';
continue;
}
}
}
?>


Kodlarımız bitti.Bunların yanına resimleri depolamak için "resimler" adlı bir klasör oluşturun.Ayrıca hosta atığınızda resimler adlı kladörün izinlerini 777 yapın.Kod
Kalın
Vurgu
Resim
Video
Url
CEVAPLA
Tüm Hakları Saklıdır. ©Arleone 2013-2014 UstaDerslik


Giriş
Şifremi Unuttum...
Şifre Talep
  Kuralları Kabul Ediyorum.
Kaydol